[row] [col span__sm=”12″]

PRIVACYBELEID

Rossberck geeft veel om jouw privacy. Wij vinden het ook zeer normaal dat mensen tegenwoordig steeds meer willen weten wat met hun persoonsgegevens gebeurt online. Wij willen niet alleen transparant zijn over onze producten, maar ook over alle andere zaken binnen onze bedrijfsvoering. Vandaar dat wij je via dit privacybeleid zo een goed mogelijk inzicht willen geven in de gegevens die wij van jou verzamelen.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rossberck. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jouw door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking

Hieronder kan jij lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

[accordion] [accordion-item title=”Wat zijn persoonsgegevens?”]

De Autoriteit Persoonsgegevens definieert persoonsgegevens als volgt: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.”

Dit zijn gegevens zoals bijvoorbeeld jouw naam, je woonadres en je e-mailadres. Ook je IP-adres is een persoonsgegeven.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan deze persoonsgegevens?”]

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die Rossberck bezoekt of direct/indirect met Rossberck in contact komt.

Wij kunnen persoonsgegevens alleen maar rechtstreeks via jou krijgen. Wij zullen nooit persoonsgegevens kopen of verkopen.

Wij kunnen alleen jouw persoonsgegevens verkrijgen van anderen, wanneer deze jouw naam en woonadres opgeven als factuur/verzendadres. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand jou een product van ons cadeau wilt doen of jou adres gebruiken, omdat zij zelf niet thuis zijn op moment van levering.

[/accordion-item] [/accordion] [gap]

Derde partijen

[accordion] [accordion-item title=”Webwinkelsoftware”]

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Neostrada. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Neostrada heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Neostrada is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Webhosting”]

Neostrada

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

[/accordion-item] [accordion-item title=”E-mail en mailinglijsten”]

SendGrid

Onze website maakt gebruik van SendGrid, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendGrid. SendGrid zal jouw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door SendGrid beveiligd opgeslagen. SendGrid maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. SendGrid behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. SendGrid is Privacy Shield gecertificeerd. Dit houdt in dat SendGrid voldoet aan de principes van de Privacy Shield. Zo kan SendGrid rechtmatig persoonsgegevens vanuit de EU verzamelen, ontvangen en verwerken. Bovendien is de veiligheid van SendGrid ook erkend door andere derde partijen zoals SSAE 16 (SOC 2 Type 2) certificering en de naleving van PCI-DSS. Meer informatie over het privacybeleid van SendGrid vind je hier.

Neostrada

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Payment processors”]

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Beoordelingen”]

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als jij een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Verzending en logistiek”]

PostNL en MyParcel

Als jij een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL en MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en MyParcel delen. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en MyParcel onderaannemers inschakelt, stellen PostNL en MyParcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Facturatie en boekhouding”]

Intern

Facturatie en boekhouding worden intern gedaan. Wij maken geen gebruik van externe boekhoudingspakketten of -software. Hierdoor worden jouw gegevens niet gedeeld met derden. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Externe verkoopkanalen”]

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als jij via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

[/accordion-item] [/accordion] [gap]

Doel van gegevensbewerking

[accordion] [accordion-item title=”Algemeen doel van de verwerking”]

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Automatisch verzamelde gegevens”]

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek”]

In voorkomende gevallen kan Rossberck op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Bewaartermijnen”]

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

De termijnen waarin persoonsgegevens bewaard worden:

[/accordion-item] [/accordion] [gap]

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij
jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

[accordion title=”Rechten die jij als consument hebt:”] [accordion-item title=”Inzagerecht”]

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Rectificatierecht”]

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Recht op beperking van de verwerking”]

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Recht op overdraagbaarheid”]

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Recht van bezwaar en overige rechten”]

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Rossberck. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

[/accordion-item] [/accordion] [gap]

Cookies

[accordion] [accordion-item title=”Google Analytics”]

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Om te voldoen aan de AVG wetgeving hebben wij een zogenaamd ‘Amendement gegevensverwerking’ geaccepteerd van Google Analytics. Daarnaast delen wij geen verzamelde gegevens met Google voor producten en diensten voor Google, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten.

Hier kun je lezen wat Google doet om onze verzamelde gegevens via Google Analytics te beveiligen.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Facebook”]

Facebook voorziet ons alleen van gegevens, als een gebruiker van Facebook dat wilt. Mensen die akkoord gaan met het privacybeleid van Facebook zullen hieronder vallen. Gegevens die wij verkrijgen vanuit Facebook worden gebruikt om beter en gerichter te kunnen adverteren. 

Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van Facebook, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

[/accordion-item] [accordion-item title=”Cookies van derde partijen”]

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Lees hier alle informatie rondom ons gebruik van cookies.

[/accordion-item] [/accordion] [gap]

Contactgegevens

Rossberck.nl
Henegouwenplein 4
6137LL, Sittard, Nederland

E-mailadres: info@rossberck.nl
Telefoon: 085-1303265

Contactpersoon voor privacyzaken: Sander Schoenmakers.

[/col] [/row]